Portal informacyjny dla jednostek OSP
z terenu powiatu wielickiego

WAŻNE! Dot. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie kursów kpp poz. 2408

Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce informuje, że w życie weszło nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie kursów kpp.
Rozporządzenie to m.in. dotyczy członków jednostek OSP. Zasadnicze zmiany przede wszystkim dotyczą:

- terminu kolejnego egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika. Zapis należy interpretować w taki sposób, że kolejny egzamin ratownik musi zdać w okresie trzech miesięcy przed upłynięciem ważności zaświadczenia. Po upłynięciu terminu ważności zaświadczenia osoba traci uprawnienia ratownika i musi ponownie wziąć udział w całym kursie,

- zmiany składu komisji, w której osobą wyznaczoną w zastępstwie wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie medycyny ratunkowej może być ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, którzy posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – jako przewodniczącego komisji.RU20-01-2020