Portal informacyjny dla jednostek OSP
z terenu powiatu wielickiego

Harmonogram wspólnych ćwiczeń JRG i OSP na miesiąc marzec

Proszę zgłaszać chęć udziału w ćwiczeniach wraz z podaniem daty i tematyki ćwiczeń na adres e-mail: pr@pspwieliczka.pl
Zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego termin ćwiczeń.01-03-2019