Portal informacyjny dla jednostek OSP
z terenu powiatu wielickiego

Standard wyszkolenia jednostki OSP w KSRG

Przedmiotowe wymagania określone zostały w dokumencie pt. „Analiza potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" zatwierdzonym do realizacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w marcu 2011 roku.
Zgodnie z powyższym dokumentem standard wyszkolenia jednostki OSP w KSRG odnosi się do wymaganego stanu 12 osób, w którym strażacy ratownicy OSP powinni spełniać następujące kryteria w zakresie przeszkolenia pożarniczego:
- szkolenie podstawowe - 12 osób (pełny minimalny stan),
- szkolenie dowódców - 2 osoby,
- szkolenie naczelników - 2 osoby,
- szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu - 3 osoby,
- szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego - 4 osoby,
- szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - 4 osoby,
- szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym - 4 osoby,
- szkolenie z zakresu zabezpieczenia lądowania LPR - 4 osoby.30-01-2019