Portal informacyjny dla jednostek OSP
z terenu powiatu wielickiego

Pilotażowy program wspólnych ćwiczeń JRG i OSP

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom druhów z jednostek OSP, w dniu 28 marca 2018 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce podpisał zarządzenie w sprawie organizacji i prowadzenia doskonalenia zawodowego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej z udziałem jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Zgodnie z zapisami tego zarządzenia, w każdy kolejny czwartek miesiąca niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy, istnieje możliwość wzięcia udziału we wspólnych ćwiczeniach strażaków JRG Wieliczka z druhami jednostek OSP.

Harmonogram oraz tematyka ćwiczeń znajduje się w zakładce Szkolenia OSP pod nazwą "Wspólne ćwiczenia JRG Wieliczka z jednostkami OSP z terenu powiatu wielickiego".

Informujemy, iż ze względu na ograniczone możliwości w ćwiczeniach udział wziąć mogą maksymalnie 4 zastępy OSP.

Chęć wzięcia udziału w ćwiczeniach należy zgłaszać drogą mailową na adres: pr@pspwieliczka.pl
najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego termin ćwiczeń. O udziale w ćwiczeniach decyduje kolejność zgłoszeń.

Opracował:
st. asp. Bartosz Kłosowicz29-03-2018