Portal informacyjny dla jednostek OSP
z terenu powiatu wielickiego

Informacja dotycząca zdarzeń z udziałem tlenku węgla

Mając na uwadze liczne interwencje SIŚ KSRG woj. małopolskiego związane z przeprowadzanymi pomiarami na obecność tlenku węgla zasadnym jest, aby po stwierdzeniu/podejrzeniu obecności tlenku węgla w mieszkaniach budynków wielorodzinnych podjąć działania mające na celu kontrolę wszystkich mieszkań i lokali, w których mogą przebywać ludzie.
Kontrola w tym zakresie mieszkań sąsiednich powinna zostać potwierdzona w informacji ze zdarzenia.02-03-2018