Portal informacyjny dla jednostek OSP
z terenu powiatu wielickiego

Narada szkoleniowa Prezesów i Naczelników OSP

W dniu 8 marca 2018 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Kampusu Wielickiego odbędzie się narada szkoleniowa Prezesów i Naczelników jednostek OSP z terenu powiatu wielickiego. Podczas narady zostanie podsumowana działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej za rok 2017, a także omówione zostaną inne istotne zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy jednostkami OSP a KP PSP Wieliczka.
W przypadku nieobecności na naradzie Prezesa lub Naczelnika danej jednostki OSP, prosimy o oddelegowanie innej osoby z Zarządu w jej zastępstwie. Prosimy o oddelegowanie maksymalnie 2 osób z każdej jednostki OSP.20-02-2018