Portal informacyjny dla jednostek OSP
z terenu powiatu wielickiego

Zestawienie kosztów działań powodziowych

W związku z prowadzeniem działań powodziowych oraz poniesionymi kosztami KP PSP Wieliczka zwraca się z prośbą o wypełnienie i dostarczenie do tut. komendy w terminie do 21.06.2013 r. wypełnionych zestawień kosztów działań, które zamieszczamy poniżej.

Prosimy potraktować sprawę jako pilną.Zestawienie kosztów jednostek OSP włączonych do KSRG 1b
Zestawienie kosztów pozostałych jednostek OSP 1b
Specyfikacja do załącznika 1b17-06-2013