Portal informacyjny dla jednostek OSP
z terenu powiatu wielickiego

Oznakowanie funkcyjnych podczas działań ratowniczych

W związku z wprowadzeniem przez Komendanta Głównego PSP do stosowania kamizelek służących do oznakowania funkcyjnych podczas działań ratowniczych KP PSP Wieliczka załącza wzory kamizelek.

WZORY


Obowiązek stosowania kamizelek dla oznakowania KDR stosuje się podczas działań z udziałem więcej niż jednego zastępu.17-02-2013