Portal informacyjny dla jednostek OSP
z terenu powiatu wielickiego

Wzory dokumentów

W sekcji Do pobrania zamieszczono
dokumentację wymaganą na wyposażeniu samochodów OSP.
Prosimy sprawdzić i uzupełnić dokumentację.

Ponadto przypominamy, iż w skład dokumentacji na samochodzie powinna wchodzić mapa terenu działania jednostki!21-11-2012