Portal informacyjny dla jednostek OSP
z terenu powiatu wielickiego

Szkolenie podstawowe OSP

1. Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej 

2. Służba wewnętrzna. Musztra 

3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

4. Sprzęt i armatura do podawania wody i piany 

5. Drabiny pożarnicze przenośne

6. Ratowniczy sprzęt mechaniczny

7. Ubrania ochronne 

8. Agregaty prądotwórcze i oddymiające 

9. Sprzęt ochrony dróg oddechowych 

10. Podstawy fizykochemii spalania 

11. Spalanie wybuchowe 

12. Pożar i jego rozwój 

13. Materiały niebezpieczne 

14. Sorbenty, neutralizatory, dyspergenty 

15. Zadania strażaków w zastępie 

16. Podstawy organizacji akcji gaśniczej 

17. Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk 

18. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze

19. Formy działań gaśniczych 

20. Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych

21. Taktyka zwalczania pożarów w transporcie 

22. Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów

23. Wypadki drogowe 

24. Budowa pojazdów samochodowych

25. Ratownicze zestawy hydrauliczne

26. Ratownicze zestawy pneumatyczne 

27. Organizacja akcji ratownictwa technicznego

28. Metody uwalniania osób poszkodowanych 

29. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych 

30. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych 

31. Działania ratownicze podczas innych miejscowych zagrożeń 

32. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli 

33. Zjawisko powodzi 

34. Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi

35. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie

36. Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu