Portal informacyjny dla jednostek OSP
z terenu powiatu wielickiego

OSP Zagórze Daf

Średni samochód ratowniczo- gaśniczy DAF GBA 1,6/12

Rok produkcji: 1991

wstecz