Portal informacyjny dla jednostek OSP
z terenu powiatu wielickiego

OSP Jankówka Star

Średni samochód ratowniczo- gaśniczy Star 2/16/5

Rok produkcji: 1974

wstecz