Portal informacyjny dla jednostek OSP
z terenu powiatu wielickiego

Do pobrania OSP SPRZĘT

Informacje potrzebne przy zgłaszania sprzętu do KP PSP:

1. Procedura nadania numerów operacyjnych
2. Zasady zgłaszania sprzętu do KP PSP Wieliczka