Portal informacyjny dla jednostek OSP
z terenu powiatu wielickiego

E-mail zmiana hasła

Aby zmienić hasło do skrzynki pocztowej w domenie @pspwieliczka.pl należy:

1. kliknąć na link www.pspwieliczka.pl/email

2. Podajemy otrzymany od KP PSP Wieliczka e-mail oraz hasło i wciskamy "zaloguj"

3. Klikamy na "Kliknij aby zmienić swoje hasło" w zmień hasło

5. Wpisujemy w pozycję "stare hasło" otrzymane z KP PSP Wieliczka hasło oraz podajemy swoje nowe hasło i powtarzamy je. Następnie wciskamy przycisk "zmień hasło"

Po wykonaniu operacji zmiany hasła klikamy na wyloguj w prawym górnym rogu ekranu.

Teraz możemy się zalogować na naszą pocztę na stronie www.pspwieliczka.pl